pollen
Her finner du en liste over arter som er med i utstillingen
Pollen - så lite - så stort
Hvilke pollen spres lengst?
Planter med vindbestøvning. Disse kan spres flere tusen kilometer dersom pollenkornene kommer opp i høyere luftlag

Vegetasjon og landskap

Pollen oppbevares spesielt godt i myr og sedimenter på bunnen av vann. Der bygges de opp lag på
lag, år etter år, sammen med annet plantemateriale. Dette gir oss et historisk arkiv – pollenanalyse
gir kunnskap om endringer gjennom tid

Pollen er vår viktigste kilde til kunnskap om fortidens vegetasjon fordi