pollen
Her finner du en liste over arter som er med i utstillingen
Pollen - så lite - så stort

Skogbjørnebær

Rubus nessensis

Form: Rund
Apertur: Trikolporat
Overflate: Striat

Pollenspredning: Vind
Størrelse: Ca. 0.025 mm (25 µm)
Blomstring: Mai - juli

Voksested: Krattskog, skogkanter, gjengroende enger og åkrer, vegkanter og brakkmark
Utbredelse: Kyst- og fjordstrøk fra indre Oslofjord til ytre Sogn

 
Pollenkorn av skogbjørnebær -Rubus nessensis
Foto: Jan Bergeklikk for større bilde
Foto: Beate Helle
klikk for større bilde
Foto: Jan Berge
klikk for større bilde
Foto: Beate Helle