pollen
Her finner du en liste over arter som er med i utstillingen
Pollen - så lite - så stort

Skogstorkenebb

Geranium sylvaticum

Form: Rund
Apertur:
Trikolpat
Overflate:
Per-retikulat

Pollenspredning: Insekt
Størrelse: Ca. 0.09 mm (90 µm)
Blomstring: Mai – juni

Voksested: Skog, skogkant, eng
Utbredelse: Vanlig i det meste av landet, også høgt til fjells

 
Pollenkorn av skogstorkenebb -
Geranium sylvaticum
Foto: Jan Berge

klikk for større bilde
Foto: Beate Helle
klikk for større bilde
Foto: Beate Helle
klikk for større bilde
Foto: Beate Helle