pollen
Her finner du en liste over arter som er med i utstillingen
Pollen - så lite - så stort

Turt

Cicerbita alpina

Form: Rund
Apertur:
Fenestrat
Overflate: Kraftige ribber med pigger

Pollenspredning: Insekt
Størrelse: Ca. 0.05 mm (50 µm)
Blomstring: Juni - august

Voksested: Høgstaudeskog, kratt og eng, mest på næringsrik grunn
Utbredelse: Vanlig i det meste av landet. Mangler i enkelte kyststrøk i Sør-Norge

 
Pollenkorn av turt - Cicerbita alpina
Foto: Jan Berge

klikk for større bilde
Foto: Jan Berge
klikk for større bilde
Foto: Jan Berge
klikk for større bilde
Foto: Jan Berge