pollen
Her finner du en liste over arter som er med i utstillingen
Pollen - så lite - så stort

Kystmaure

Galium saxatile

Form: Rund
Apertur:
Stefanokolpat
Overflate:
Psilat – skabrat

Pollenspredning: Insekt
Størrelse: Ca. 0.02 mm (20 µm)
Blomstring: Mai – juni

Voksested: Åpen skog, eng, beitemark og lynghei
Utbredelse: Kyst- og fjordstrøk til Nordtrøndelag

 
Pollenkorn av kystmaure - Galium saxatile
Foto: Jan Berge

klikk for større bilde
Foto: Beate Helle
klikk for større bilde
Foto: Beate Helle
klikk for større bilde
Foto: Beate Helle