pollen
Her finner du en liste over arter som er med i utstillingen
Pollen - så lite - så stort
Hvordan var vegetasjonen i isfrie områder i slutten av siste istid?
Mange av dagens fjellplanter vokste i lavlandet

Pollen

Bruken av ordet "pollen" (latin) for "fint støv/mel" går helt tilbake til antikken. Carl von Linné (Sponsalia Plantarum, 1746) var den første som brukte ordet vitenskapelig til å beskrive den enheten som
frakter de hannlige kjønnscellene hos blomsterplantene.

Pollenkorn må fraktes fra støvbæreren hos en plante til arret hos en annen. Vind og insekter er de viktigste transportmidlene, og pollenkornets utseende er i høy grad bestemt av hvordan det transporteres.

Hassel (Corylus avellana) og turt (Cicerbita alpina) Foto: Jan Berge