pollen
Her finner du en liste over arter som er med i utstillingen
Pollen - så lite - så stort

Ullvier

Salix lanata

Form: Prolat
Apertur: Trikolpat
Overflate: Per-retikulat, størrelsen på mønsteret minker inn mot kolpene

Pollenspredning: Insekt
Størrelse: Ca. 0.025 mm (25 µm)
Blomstring: Vår – like etter snøsmeltingen

Voksested: Fuktige steder i fjellskogen, i vierkratt, vannkanter
Utbredelse:Hele landet – i Sør-Norge mest i fjellet

 
Pollenkorn av ullvier - Salix lanata
Foto: Jan Berge

klikk for større bilde
Foto: Jan Berge
klikk for større bilde
Foto: Jan Berge
klikk for større bilde
Foto: Jan Berge