pollen
Her finner du en liste over arter som er med i utstillingen
Pollen - så lite - så stort

Engsyre

Rumex acetosa

Form: Rund
Apertur: Trikolporat – stefanokolporat – perikolporat
Overflate: Skabrat – mikroretikulat

Pollenspredning: Vind
Størrelse: Ca. 0.022 mm (22 µm)
Blomstring: Mai - juni

Voksested: Eng, beitemark, vegkant, brakkmark
Utbredelse: Hele landet

 
Pollenkorn av engsyre - Rumex acetosa
Foto: Jan Berge

klikk for større bilde
Foto: Beate Helle
klikk for større bilde
Foto: Beate Helle
klikk for større bilde
Foto: Beate Helle