pollen
Her finner du en liste over arter som er med i utstillingen
Pollen - så lite - så stort

Hønsegras

Persicaria maculosa

Form: Rund
Apertur: Periporat
Overflate: Retikulat

Pollenspredning: Insekt
Størrelse: Ca. 0.05 mm (50 µm)
Blomstring: Juni - september

Voksested: Ugras i åker og eng, vegkanter, avfallsplasser, tangvoller
Utbredelse: Til Finnmark, vanligst i Sør-Norge

 
Pollenkorn av hønsegras - Persicaria maculosa
Foto: Jan Berge

klikk for større bilde
Foto: Jan Berge
klikk for større bilde
Foto: Jan Berge
klikk for større bilde
Foto: Jan Berge