pollen
Her finner du en liste over arter som er med i utstillingen
Pollen - så lite - så stort

Pollenkornets åpninger og form er viktige karaktertrekk
i identifisering av pollen

Åpninger (aperturer)

  • avlange (kolper - kolpat pollenkorn)
  • runde (porer - porat pollenkorn)
  • kombinasjon av avlange og runde (kolporat pollenkorn)
  • spekker opp i veggen - mangler avgrensete åpninger (inaperturat pollenkorn)
  • åpninger i geometriske mønster (fenestrat pollenkorn)

Pollenkornets form

Form på pollenkornet varierer mellom rundt og avlangt (prolat). De runde kan være sfæriske eller flattrykte (oblate).