pollen
Her finner du en liste over arter som er med i utstillingen
Pollen - så lite - så stort

Overflatemønsteret er et viktig karaktertrekk
i identifisering av pollen

Veggen hos pollenkornet er bygd opp av to lag: endeksine og ekteksine.
Ekteksinen kan igjen deles i tre lag: footlayer, kolumella og tektum.
Tektum er den ytterste delen av veggen og danner overflaten
Pollenkornet kan være:
Tektat tektum dekker hele overflaten
Perforat tektum har små hull
Semitektat tektum har større hull i overflaten
Intektat tektum mangler
 
På utsiden av tektum (veggen) kan det være skulpturelementer som har forskjellig utforming
Pollenkornet kan være:
Psilat nesten glatt overflate
Foveolat, frustillat overflaten har groper. Navn etter formen på gropene
Skabrat små ujevnheter på overflaten
Gemmat, klavat, verrukat, bakulat overflaten har klumper. Navn etter formen på klumpene
Echinat overflaten har pigger
Striat stripete overflate
Rugulat korte striper på overflaten
Retikulat overflaten har rutemønster
  - perretikulat rutemønsteret går ned gjennom tektum
  - suprarekikulat rutemønsteret står på utsiden av tektum