pollen
Her finner du en liste over arter som er med i utstillingen
Pollen - så lite - så stort

Furu

Pinus sylvestris

Vesikulat – pollenkorn med luftsekker

Pollenspredning: Vind, produserer store mengder pollen
Størrelse: Ca. 0.07 mm (70 µm)
Blomstring: Juni - september

Voksested: Både på tørr grunn og myr. Både næringsfattig og rik berggrunn
Utbredelse: Vanlig i lavlandet nord til Nordland. Var tidligere utbredt i fjellområdene og dannet skog på Hardangervidda (opp til ca. 1250 moh) for ca. 9000 år siden

 
Pollenkorn av furu - Pinus sylvestris
Foto: Jan Berge

klikk for større bilde
Foto: Kari L. Hjelle
klikk for større bilde
Foto: Beate Helle
klikk for større bilde
Foto: Jan Berge