pollen
Her finner du en liste over arter som er med i utstillingen
Pollen - så lite - så stort
Finner vi pollen av utryddede planter?
Utdødde planter produserte også pollen og pollenanalyse er en metode som brukes for å identifisere lag i oljeindustrien

Honning er fullt av pollen

Hos mange blomster er nektar et tiltrekningsmiddel. Insekter som samler nektar tar med seg pollen,
og vi finner store mengder pollen i honning. Det betyr at vi kan undersøke honningen for å finne ut
om den kommer fra de plantene som etiketten på honningglasset sier.

Andre blomster bruker pollen som tiltrekningsmiddel og har høy pollenproduksjon. Pollen er
næringsrikt – det inneholder 16-30% protein, 3-10 %fett og 1-15% sukker, noe som er spesielt
viktig for yngelpleien hos planteetende insekter. Honningbier, humler og bier samler pollen i
klumper på benene. Honningbiene er svært spesialiserte i sine valg av blomster – de flyr fra blomst
til blomst av samme art – og hver pollenklump består av pollen fra nesten bare én art.

Pigmenter i pollenveggen, men også i den klebrige oljen på utsiden av pollenkornene, bidrar til
klumpenes farge. De fleste pollenkorn har naturfarger, spesielt nyanser av gult, men også andre
farger forekommer.