pollen
Her finner du en liste over arter som er med i utstillingen
Pollen - så lite - så stort
Hvor stort er et pollenkorn?
Størrelsen på pollenkorn av planter som vokser i Norge varierer mellom 0.009 mm(forglemmegei) og 0.12 mm (gran)

Systematikk og evolusjon

Pollenkornets utseende – pollenmorfologi – forteller om slektskapsforhold. Dette kan nyttes i systematiske
studier og gi kunnskap om evolusjon. De eldste blomsterplanter vi kjenner har pollenkorn med én kolpe. Også tre kolper opptrer tidlig i plantenes utvikling. Alle andre åpninger er en utvikling fra disse formene.

systematikk