pollen
Her finner du en liste over arter som er med i utstillingen
Pollen - så lite - så stort
Hva er det som gjør pollenveggen sterk?
Det ytterste laget i pollenveggen inneholder proteinet sporopollenin som er ekstremt motstands dyktig mot kjemisk ned brytning

Prinsipp for befruktning

Illustrasjonen viser snitt gjennom blomst og prinsipp for befruktning. Når pollenkornet treffer arret hos en
blomst, vokser pollenslangen med to spermceller ned griffelen til den treffer kimsekken med eggcelle og to
andre celler. Den ene spermcellen smelter sammen med eggcellen og danner kimplanten, den andre
spermcellen smelter sammen med de to andre cellene og danner frøhviten.


Engsoleie har flere kimsekker i fruktknuten, flere pollenkorn treffer arret og flere pollenslanger vokser
ned griffelen. Når hver kimsekk gir ett frø etter befruktning, får vi til slutt mange frø pr. blomst.