pollen
Her finner du en liste over arter som er med i utstillingen
Pollen - så lite - så stort

Mjødurt

Filipendula ulmaria

Form: Rund
Apertur:
Trikolporat
Overflate:
Psilat - skabrat - echinat

Pollenspredning: Vind
Størrelse: Ca. 0.025 mm (25 µm)
Blomstring: Juni – august

Voksested: Fuktig mark, skogkanter, slåttemark, sumpskog, veggrøfter, vannkanter
Utbredelse: Hele landet

 
Pollenkorn av mjødurt - Filipendula ulmaria
Foto: Jan Berge

klikk for større bilde
Foto: Jan Berge
klikk for større bilde
Foto: Jan Berge
klikk for større bilde
Foto: Beate Helle