pollen
Her finner du en liste over arter som er med i utstillingen
Pollen - så lite - så stort

Fjellskrinneblom

Arabis alpina

Form: Rund
Apertur:
Trikolpat
Overflate:
Per-retikulat

Pollenspredning: Insekt
Størrelse: Ca. 0.03mm (30µm)
Blomstring: Mai -juni

Voksested: Fuktige steder, bekkekanter, vassig, snøleier. Mest vanlig i fjellet
Utbredelse: Hele landet, mindre vanlig helt sør

 
Pollenkorn av fjellskrinneblom Arabis alpin
Foto: Jan Bergeklikk for større bilde
Foto: Jan Berge