pollen
Her finner du en liste over arter som er med i utstillingen
Pollen - så lite - så stort

Blåfjør

Polygala vulgaris

Form:Flattrykt, tønneformet
Apertur:
Stefanokolporat
Overflate: Skabrat – med groper

Pollenspredning: Insekt
Størrelse: Ca. 0.035 mm (35 µm)
Blomstring: Mai - juli

Voksested:Skogkanter, slåtteeng, lynghei, myr, tørrbakke
Utbredelse: Nokså vanlig nord til Nordland

 
Pollenkorn av blåfjør - Polygala vulgaris
Foto: Jan Berge

klikk for større bilde
Foto: Beate Helle
klikk for større bilde
Foto: Beate Helle
klikk for større bilde
Foto: Beate Helle