pollen
Her finner du en liste over arter som er med i utstillingen
Pollen - så lite - så stort

Slåttestarr

Carex nigra

Form: Kantet
Apertur:
Inaperturat
Overflate:
Skabrat

Pollenspredning: Vind
Størrelse: Ca. 0.035mm (35µm)
Blomstring: Mai -juni

Voksested: Fuktig mark i furuskog og bjørkeskog, i myr, eng og fukthei, også i fjellet
Utbredelse: Vanlig i det meste av landet

 
Pollenkorn av slåttestarr - Carex nigra
Foto: Jan Berge

klikk for større bilde
Foto: Jan Berge
klikk for større bilde
Foto: Beate Helle
klikk for større bilde
Foto: Beate Helle