pollen
Her finner du en liste over arter som er med i utstillingen
Pollen - så lite - så stort
Hva er pollen?
Beholderen som frakter de hannlige kjønnscellene fra støvbærer til arret

Pollen - så lite - så stort

Disse sidene er en del av utstillingen Pollen - så lite - så stort ved Universistetsmuseet i Bergen.

Med utstillingen ønsker vi å formidle noe av den mikroskopiske verden som åpenbarer seg for forskere, men som er godt skjult for folk flest. Vi blir alle slått av blomsters skjønnhet og naturens uendelige mangfold av blomstrende planter. Slik som to planter er forskjellige er pollenkornene som plantene produserer forskjellige. Noen planter produserer riktignok svært like pollenkorn, men da er også plantene nært i slekt med hverandre. Den teknologiske utviklingen har gitt stadig bedre og nye typer mikroskop, noe som gir oss nye muligheter til å se detaljer som tidligere var ukjente.

I utstillingen har vi brukt modeller av pollenkorn laget av kunstnere sammen med fotografier til å illustrere mangfoldet av pollen. På denne nettsiden vil mange av bildene bli vist. Disse er tatt ved Elektronmikroskopisk felleslaboratorium, Universitetet i Bergen.


Pollenanalyse - vegetasjonshistorie
Pollenkorn kan oppbevare i tusenvis av år dersom de blir liggende i oksygenfritt miljø, som i myrer og bunnen av vann, og er den viktigste kilden vi har til informasjon om tidligere tiders vegetasjon. Mer enn noen gang er kunnskap om fortiden og de prosesser som har skapt dagens artsmangfold og vegetasjon viktig. Denne kunnskapen gir oss grunnlag til å forstå fremtidens utfordringer og til dermed å kunne bidra til en god forvaltning av våre natur- og kulturressurser.