pollen
Her finner du en liste over arter som er med i utstillingen
Pollen - så lite - så stort
Hvor finner vi gammelt pollen?
Pollenkorn oppbevares når de blir liggende uten tilførsel av oksygen, som på bunnen av vann eller i en myr

Allergi

Den store pollenproduksjonen er årsak til at det først og fremst er planter med vindbestøvning, som
bjørk, hassel, or, gress og burot som er et problem for allergikere. Ca. 20% av Norges befolkning
lider av pollenallergi forårsaket av proteiner som finnes i noen pollentyper. I blomstringssesongen
puster vi inn pollen, og pollen fester seg til hud, hår og øyne. Hos en allergiker vil immunforsvaret
aktiveres, kroppen reagerer på proteinet og det frigjøres histamin og andre betennelsesfremkallende
substanser. Dette resulterer i nysing, rennende nese og kløe i øynene.

allergi