pollen
Her finner du en liste over arter som er med i utstillingen
Pollen - så lite - så stort

Sløke

Angelica sylvestris

Form:Prolat
Apertur: Trikolporat
Overflate:
Psilat - skabrat

Pollenspredning: Insekt
Størrelse: Ca. 0.04mm (40µm)
Blomstring: Juli - september

Voksested:Fuktige steder i skog, eng, beitemark, vegkanter, myr, vannkanter
Utbredelse: Hele landet

 
Pollenkorn av sløke -Angelica sylvestris
Foto: Jan Berge

klikk for større bilde
Foto: Jan Berge
klikk for større bilde
Foto: Jan Berge
klikk for større bilde
Foto: Jan Berge