pollen
Her finner du en liste over arter som er med i utstillingen
Pollen - så lite - så stort

Viktigste grupper av pollen i den norske flora

Pollenkornet har luftsekker eller flere korn henger sammen i grupper

Tetrader
- fire pollenkorn som henger sammen

Vesikulat
- pollenkorn med luftsekker
Pollenkornet har ikke luftsekker og henger ikke sammen i grupper

Fenestrat
- pollenkorn med åpninger i et bestemt geometrisk mønster

Heterokolpat
- pollenkorn med kolper uten porer og kolper med porer

Inaperturat
- pollenkorn med en kolpe

Monokolpat
- pollenkorn med en kolpe

Monoporat
- pollenkorn med en pore

Perikolpat
- pollenkorn med mer enn tre kolper, spredt på overflaten

Periporat
- pollenkorn med mer enn tre porer, spredt på overflaten

Stefanokolpat
- pollenkorn med mer enn tre kolper, plassert rundt "ekvator"

Stefanokolporat
- pollenkorn med mer enn tre kolper med porer, plassert rundt "ekvator"

Stefanoporat
- pollenkorn med mer enn tre porer, plassert rundt "ekvator"

Trikolpat
- pollenkorn med tre kolper

Trikolporat
- pollenkorn med tre kolper og porer i kolpene

Triporat
- pollenkorn med tre porer