pollen
Her finner du en liste over arter som er med i utstillingen
Pollen - så lite - så stort

Røsslyng

Calluna vulgaris

Tetrade
Apertur:
Kolpat
Overflate:
Skabrat - Verrukat

Pollenspredning: Både vind og insekt. Svært viktig plante for bi-trekket (honningproduksjon)
Størrelse: Ca. 0.04mm (40µm)
Blomstring: August - september

Voksested: Furuskog, bjørkeskog og lynghei, oftest på næringsfattig berggrunn
Utbredelse: Fins i hele landet, også i fjellet

 
Pollenkorn av røsslyng - Calluna vulgaris
Foto: Jan Berge

klikk for større bilde
Foto: Jan Berge
klikk for større bilde
Foto: Jan Berge
klikk for større bilde
Foto: Beate Helle