K a m m e r o g k a m m a k e r e p å 1 1 0 0 - t a l l e t

 

Innledning

Skandinavia

Skandinaviske
kammer

Bergenske
kammer

Kart over bergenske kammer:
- Bryggen
- Rosenkrantz
- Finnegården

Kammakere

Kammaker-
håndverket

S k a n d i n a v i s k e k a m m e r

I Lund, Schleswig og Viborg i middelalderens Danmark samt i Lödöse i middelalderens Sverige er det også funnet kammer av denne typen. De er så like kammene fra Bergen at de kanskje kan ha vært produsert av samme kammaker eller av kammakere som hadde kontakt med hverandre og kjennskap til hverandres arbeid. Bergenskammer har altså ”tvillinger” på en rekke forskjellige steder i middelalderens Danmark og Sverige.
Her ser du noen av kammene funnet i andre skandinaviske land.

   
 

| Universitetsmuseet i Bergen | om utstillingen | kontakt oss | laget av kari klæboe årrestad |