K a m m e r o g k a m m a k e r e p å 1 1 0 0 - t a l l e t

 

Innledning

Skandinavia

Skandinaviske
kammer

Bergenske
kammer

Kart over bergenske kammer:
- Bryggen
- Rosenkrantz
- Finnegården

Kammakere

Kammaker-
håndverket

K a m f u n n e t iR o s e n k r a n t z g a t e 4

Under en utgravning i Rosenkrantzgate 4 ble det funnet en kam av vår type. Den ser du her.

Kam BRM 76/12652

   
 

| Universitetsmuseet i Bergen | om utstillingen | kontakt oss | laget av kari klæboe årrestad |