K a m m e r o g k a m m a k e r e p å 1 1 0 0 - t a l l e t

 

Innledning

Skandinavia

Skandinaviske
kammer

Bergenske
kammer

Kart over bergenske kammer:
- Bryggen
- Rosenkrantz
- Finnegården

Kammakere

Kammaker-
håndverket

S k a n d i n a v i a

Det er stor likhet mellom de kammene som man finner på ulike steder i 1100 tallets Skandinavia. Dette tyder på at 1100 tallets kammakere reiste omkring med yrket sitt.
I Lund, Schleswig og Viborg i middelalderens Danmark samt i Lödöse i middelalderens Sverige er det funnet kammer av samme type som dem i Bergen. De er så like kammene fra Bergen at de kanskje kan ha vært produsert av samme kammaker eller av kammakere som hadde kontakt med hverandre og kjennskap til hverandres arbeid. Bergenskammene har altså ”tvillinger” på en rekke forskjellige steder i middelalderens Danmark og Sverige.
Her kan du se kammene fra andre skandinaviske land >>>

 

   
 

| Universitetsmuseet i Bergen | om utstillingen | kontakt oss | laget av kari klæboe årrestad |