K a m m e r o g k a m m a k e r e p å 1 1 0 0 - t a l l e t

 

Innledning

Skandinavia

Skandinaviske
kammer

Bergenske
kammer

Kart over bergenske kammer:
- Bryggen
- Rosenkrantz
- Finnegården

Kammakere

Kammaker-
håndverket

K a m m a k e r h å n d v e r k e t

Vi finner mange forskjellige typer kammer i 1100 tallets Bergen. De fleste er enkeltkammer, de har altså bare tenner på én side av kammen. Kammene er laget av reinsdyrgevir. Tennene er saget i ”tannplatene”, de holdes av to ”skinner” og det hele er satt sammen med metallnitter. Skinnene kan være utformet på mange ulike måter og det kan være både en og to rekker med nitter.

   
 

| Universitetsmuseet i Bergen | om utstillingen | kontakt oss | laget av kari klæboe årrestad |