K a m m e r o g k a m m a k e r e p å 1 1 0 0 - t a l l e t

 

Innledning

Skandinavia

Skandinaviske
kammer

Bergenske
kammer

Kart over bergenske kammer:
- Bryggen
- Rosenkrantz
- Finnegården

Kammakere

Kammaker-
håndverket

K a m m e r f u n n e t u n d e r B r y g g e n g r a v n i n g e n e

Det ble tilsamme funnet 12 kammer av vår typen under de store Bryggengravningene som fant sted mellom 1955 og 1979. To av dem ser du her.

tilbake til kartet

Kam BRM 0/43711

Kam BRM 0/64328

 

 

   
 

| Universitetsmuseet i Bergen | om utstillingen | kontakt oss | laget av kari klæboe årrestad |