K a m m e r o g k a m m a k e r e p å 1 1 0 0 - t a l l e t

 

Innledning

Skandinavia

Skandinaviske
kammer

Bergenske
kammer

Kart over bergenske kammer:
- Bryggen
- Rosenkrantz
- Finnegården

Kammakere

Kammaker-
håndverket

K a r t o v e r k a m m e r f u n n e t p å B r y g g e n

Det er funnet kammer av vår type i fire områder i middelalderens Bergen. Her finner du et kart over byområdet i Bergen slik det så ut mellom 1120 og 1170. Velg et område du vil se nærmere på ved å klikke på kartet.

Funn av kammer i middelalderens Bergen er markert med røde prikker. Klikk på et område og du vil få se bilde av noen av kammene som er funnet der.

Se kammene funnet på
- Bryggengravningene, 1955-79
- Rosenkrantzgate 4
- Finnegårdsgravningene
- Domkirkegaten (lengst sør, ikke foto)

 

   
 

| Universitetsmuseet i Bergen | om utstillingen | kontakt oss | laget av kari klæboe årrestad |