K a m m e r o g k a m m a k e r e p å 1 1 0 0 - t a l l e t

 

Innledning

Skandinavia

Skandinaviske
kammer

Bergenske
kammer

Kart over bergenske kammer:
- Bryggen
- Rosenkrantz
- Finnegården

Kammakere

Kammaker-
håndverket

K a m m a k e r e

På flere arkeologiske utgravninger rundt om i Bergen er det funnet avfall av reinsdyrgevir, bein og hornmateriale som stammer fra kamproduksjon og annet arbeid.
Avfall som kan dateres til midten av 1100-tallet er funnet i små konsentrasjoner og på mange ulike tomter. Det viser at kammakerne ikke hadde permanente verksted og ikke kan ha arbeidet i lange perioder av gangen i byen.
Dette mønsteret i fordelingen av produksjonsavfall finner vi igjen i 1100-tallet i andre byer - f. eks. i Trondheim i Norge og Konghelle i Sverige. Det tyder på at verken i Bergen eller andre steder hvor vi finner et slikt avfallsmønster var håndverkerne bofaste.


Kart over middelalderbyen omkring 1120 til 1170. Avfall etter kammakerverksteder (turkis) og funn av avfall av bein, horn og gevir (grønn) etter kamproduksjon i 1100-tallets Bergen.


Utgravning i Domkirkegaten 6 i Bergen. Olavskirken i Vågsbunnen påbegynt på 1100-tallet, dagens domkirke, sees i bakgrunnen.


Utgravninger på Bryggen i Bergen; bolverkskar fra 1100-tallet. Karene var fundament for gangbroer ut over fjæreområdet til Vågen hvor skip la til ved fortøyningspåler.

 

   
 

| Universitetsmuseet i Bergen | om utstillingen | kontakt oss | laget av kari klæboe årrestad |