K a m m e r o g k a m m a k e r e p å 1 1 0 0 - t a l l e t

 

Innledning

Skandinavia

Skandinaviske
kammer

Bergenske
kammer

Kart over bergenske kammer:
- Bryggen
- Rosenkrantz
- Finnegården

Kammakere

Kammaker-
håndverket

B e r g e n s k e k a m m e r

Det er så langt funnet kammer av vår type på ni ulike tomter i middelalderens Bergen. Her ser du noen av kammene. Du kan se nærmere på kammene. Klikk deg videre her til kartet over bytomtene >>>

   
 

| Universitetsmuseet i Bergen | om utstillingen | kontakt oss | laget av kari klæboe årrestad |