K a m m e r o g k a m m a k e r e p å 1 1 0 0 - t a l l e t

 

Innledning

Skandinavia

Skandinaviske
kammer

Bergenske
kammer

Kart over bergenske kammer:
- Bryggen
- Rosenkrantz
- Finnegården

Kammakere

Kammaker-
håndverket

O m s i d e n e

Sidene er laget av Kari Klæboe Kristoffersen, Bergen Museum.

Faglig ansvarlig er Gitte Hansen, Bergen Museum.

Copyright ligger hos Bergen Museum dersom ikke annet er opplyst.

   
 

| Universitetsmuseet i Bergen | om utstillingen | kontakt oss | laget av kari klæboe årrestad |