K a m m e r o g k a m m a k e r e p å 1 1 0 0 - t a l l e t

 

Innledning

Skandinavia

Skandinaviske
kammer

Bergenske
kammer

Kart over bergenske kammer:
- Bryggen
- Rosenkrantz
- Finnegården

Kammakere

Kammaker-
håndverket

I n n l e d n i n g

I tiårene omkring 1150 fikk Bergen trolig besøk av omreisende kammakere. De kom for en kort stund, laget og solgte sine varer og reiste så videre til neste by eller handelsplass.
Det er stor likhet mellom de kammene vi finner på ulike steder i 1100-tallets Skandinavia. Dette tyder på at 1100-tallets kammakere reiste med yrket sitt.
Vi skal nå ta utgangspunkt i én kamtype og se på forekomsten av denne kamtypen i Bergen og i resten av Skandinavia. Kamtypen er en enkelkam med buete skinner og to rekker metallnitter som du ser på bildet under. I Bergen er det funnet 19 slike kammer som er datert til årtiene mellom 1220 og 1170.

Vi skal se nærmere på kammer fra middelalder som er bygget opp etter dette prinsippet:

- to buete skinner

 

- to rekker metallnitter

 

- en rekke med tenner

 

   
 

| Universitetsmuseet i Bergen | om utstillingen | kontakt oss | laget av kari klæboe årrestad |