K a m m e r o g k a m m a k e r e p å 1 1 0 0 - t a l l e t

 

Innledning

Skandinavia

Skandinaviske
kammer

Bergenske
kammer

Kart over bergenske kammer:
- Bryggen
- Rosenkrantz
- Finnegården

Kammakere

Kammaker-
håndverket

K a m m e r f u n n e t iF i n n e g å r d e n

I Finnegården er det funnet tilsammen 5 kammer av vår typen under ulike utgravninger. Her ser du fire av dem.

 
tilbake til kartet

Kam BRM 104/1987

Kam BRM 104/2276

Kam BRM 104/2369/01

Kam BRM 110/5483

   
 

| Universitetsmuseet i Bergen | om utstillingen | kontakt oss | laget av kari klæboe årrestad |