STEINALDEREN

- den lengste historien
kort fortalt -

 

1. De eldste boplassene

2. Arbeidsprosessen

3. Råstofftyper i steinalder

4. Sjøfangst

5. Jakt

6. Fiske

7. Jordbruk

8. Kronologi

9. Tro og ritualer