9. Tro og ritualer

Noen funn fra steinalder viser at tro og magi har vært viktig. Det er gjenstander som kanskje ikke har en praktisk funksjon, som viser en overflod, er funnet på underlige steder eller funnet plassert på underlige måter og lignende.

 

Bergkunst
Bergkunsten viser bilder av dyr i naturen som man enten fanget eller hadde et spesielt forhold til. Noen symboler er også abstrakte eller er figurer som spiraler, prikker, håndflater osv.

 

Miniatyrer
Det er funnet flere gjenstnader som er miniversjoner av den store gjenstanden. Vi vet ikke om dette er leketøy, amuletter eller noe annet.

 

Rav og smykker
Flotte smykker og knapper av rav vitner om en sans for verdier og skjønnhet. Rav kom helt fra Baltikum. Smykkene kommer fra Herøy i Møre og Romsdal, og ravknappene kommer fra Bremanger i Sogn og Fjordane. Det er også funnet smykker som har vært båret rundt halsen i en snor. De kan være laget av tann eller stein.

 

Øksene fra Sandshamn
Flere ubrukte økser av skifer med helt særegen utforming var lagt ned samlet i et vann på Sandshamn på Sunnmøre. De kan ha vært lagt ned der som et depot som var meningen å hente igjen eller de kan ha vært ment som et offer.

Flintskrapere
Tre flintskraper lagt ned i et vann  i Sykkylven på Sunnmøre.

Flintemner
En stor samling flotte emner av flint er lagt ned på . De kan ha vært lagt ned der som et depot som var meningen å hente igjen, eller de kan ha vært ment som et offer. De ble funnet i Gloppen i Sogn og Fjordane.

 

< TIL MENY