6. Fiske

 

Fiske er en tradisjon som ikke ser ut til å ha endret seg stort siden steinalderen. Det er gjort mange funn av fiskekroker og andre redskaper av bein som er svært like det som brukes den dag i dag til å lage garn og nett. Tau, tråd, liner og knuter må ha vært i daglig bruk i steinalderfisket langs Vestlandskysten. Små fiskesøkker av kleberstein er særlig vanlig i slutten av eldre steinalder. De er av og til dekorerte med innrissinger i steinen.

 

< TIL MENY