7. Jordbruk

 

Jordbruk og husdyrhold startet for alvor for omkring 4000 år siden. I begynnelsen var husdyrholdet fokuserte rundt de sekundære produktene som melk, ull og liknende. Det første dyret som ble brukt som husdyr her på Vestlandet etter hunden og reinsdyr, var sau og geit. Deretter kom grisen og kua som tamdyr.
Tidligere flyttet man etter viltet og var altså ikke spesielt bofaste. Gode beitemaker til dyra og tilgang til jord for å dyrke korn ble nå viktig. Det førte til at det å eie eller ha tilgang til land ble viktigere. Dette forandret samfunnet grunnleggende.
Vi ser at redskaper som egner seg godt til jordbruk blir vanlige som sig dog dolk i flint og økser godt egnet til å grave med.
Nå starter man også for førte gang å lage keramikk av leire.

< TIL MENY