1. De eldste boplassene 

Istiden gikk mot slutten. Det ble varmere i været, det smeltet og braket i isen når den smeltet. De aller eldste funn i museets magasiner er utstilt i det første monteret i utstillingen. De stammer fra tiden rundt 11 000 før nåtid og fram til 10300 før nåtid. På veggen henger ett av de aller eldste og flotteste funnene vi har. Det er en spydspiss fra Toftøy i Øygarden som er skjeftet på et spydskaft.

Den eldste spissen
Toftøyspissen dateres til tiden mellom 12 500 og 9 400 før nåtid.
På Toftøy i Øygarden i Hordaland, ble det funnet en lokalitet som kan stamme fra senglasial tid. Stedet ligger 17,5 meter over havet, noe som burde tilsvare en alder på mellom 10 700 og 10 400 år. Funnmaterialet besto kun av flint.  Strandlinjedateringer viser at spissen ikke kan være eldre enn ca 12 500, det er den eldste mulige datering.

“Refitting” – sett sammen en øks
Dette er en kjerneøks fra Spissøy. Biter av flint funnet på samme boplass er satt sammen med kjerneøksen slik at man kan se hvordan øksen opprinnelig var laget. Metoden kalles “refitting”. Noen avslag er tydelig oppskjæringer. Øksen har kanskje blitt sløv etter bruk.

 

 

 

 

 

 

< TIL MENY