8. Kronologi


Steinalderen varte fra slutten av istiden og helt frem til bronsealder. Det er tiden ca. 11 200 til 3 800 før nåtid, altså hele 7400 år! Gjennom disse 7400 årene har folks ting forandret seg mye.

Den tiden deler vi inn i 7 hovedgrupper, som har fått hver sin farge i kronologimonteret. Den eldste er den blå lengst til venstre, og den yngste er den gule lengst til høyre. Alle gjenstandene du ser på det enkelte feltet, er spesielle og typiske for den perioden. For en arkeolog er det helt vesentlig å vite forskjell på de ulike gjenstandstypene og formene. Hver gjenstandstype forteller sin egen historie om teknologi og om samfunn.

 

Vil du vite mer? Her kan du gå i dybden.

Klikk direkte på bildet over eller velg fra menyen under.

 

MESOLITTIKUM

Tidligmesolittisk, TM

Mellommesolittisk, MM

Seinmesolittisk SM


NEOLITTIKUM

Tidligneolittisk, TN

Mellomneolittisk, MN del A

Mellomneolittisk, MN del B

Seinneolittisk SN

 

< TIL MENY