3. De mest brukte råstofftypene.

Gjenstand, råstofftype og steinbrudd Gjenstanden ligger på øverste hylle og råstoffet ligger på nederste hylle, fra venstre mot høyre. Noensteder i landet finner vi spor av brudd helt tilbake tilsteinalder. Slike steder er fredet i dag

Gjenstand
Pilspiss                 
Emne                      
Øks                          
Spiss                       
Skraper                 
Spiss                       
Avslag                     
Mikroflekke         
Avslag                     
Kjerne                    
Spiss                       
Avslag                     
Fiskesøkke           
Pimpstein               
Potteskår                

Materiale            
Flint                       
Grønnstein        
Diabas                   
Kvartsitt                 
Rhyolitt                   
Mylonitt                  
Kvarts                     
Bergkrystall          
Kalsedon               
Jaspis                      
Skifer                  
Sandstein              
Kleberstein           
Pimpstein             
Leire                

Steinbrudd
Danmark
f.eks. Bømlo
f.eks. Flora
lokale brudd
f.eks. Bømlo
lokale brudd
lokale brudd
f.eks. Hardangervidda
f.eks. Hornindal
f.eks. Stord
lokale brudd
lokale brudd
lokale brudd
fra Island
lokale forekomster

< TIL MENY