5. Jakt

Særlig pilene og øksene forandret seg mye gjennom steinalderen. Her er de nederste pilene eldst og de øverste pilene yngst. De ser helt forskjellige ut, og det sier oss at de stammer fra helt ulik del av steinalderen. Men de er alltid brukt sammen med en bue.
I Norge er det sjelden å finne organisk material bevart fra steinalderen. I dette monteret er det bare de små steinspissene som ville blitt bevart.
Flinteggspydet i bunnen av monteret består av små flekker som er “limt” fast i en beinspiss. Dette ble brukt som et spyd og er typisk for mellomsteinalderen.

< TIL MENY