2. Arbeidsprosessen

I utstillingen viser vi gjenstander fra ulike stadier i produksjonen, fra råstoff til ferdig redskap. Det har vært brukt ulike steinsorter til de ulike redskapene, alt avhengig av hva som var mest hensiktsmessig for å lage den formen som var ønskelig. Det ble brukt lettformelig, myk stein som grønnstein eller diabas til å lage økser av. Produksjonensmonteret viser råstoffblokk, tilknakkede emner, og til slutt ferdigslipt gjenstand.

 

DE MYKE BERGARTENE

Hvordan ble en øks laget?


Råstoff Emne Øks
Grovhugget Finhugget  Slipt

                                

 

Hvordan ble en skiferpil laget?

Råstoff  Emne Pilspiss
Grovhugget Finhugget  Slipt

                                 
                                       

 

DE HARDE BERGARTENE

Hvordan ble flint formet?

< TIL MENY