Eit prosjekt for skuleborn
Lenker
Kven var med i prosjektet?
Kontakt oss
Prosjektstøtte
Oversyn over innhaldet

Oversyn over innhaldet på nettsidene

Gamle Naboar      
  Eldre steinalder    
    hus  
      Om å flytte og om telt
Holer og hellerar
Hus
Teltet på Knappskog
Hus i eldre steinalder
Skipshelleren
    mat  
      Planter til mat og medisin
Vilt og fisk
Utstyr til fangst og fiske
Kva åt dei då?
    folk  
      Likskap og klokskap
Byttehandel
Levealder
Korleis såg dei ut?
Kvifor kom folk til Noreg?
Nordsjølandet
Tsunami
Båten
Hunden
    ting  
      Råstoff
- flint
- kvartsbergarter
- kalsedon
- jaspis
- grønstein
- Hespriholmen
- diabas
- Stakaneset

Reiskap

- spissar
- flinteggspyd
- økser
- knivar
- skraparar
- køller
- fiskesøkke

Organisk materiale
Våpen

Smykke

Anna utstyr

Sjå teknologi
    grav  
      Graver
Funn av skjelett
    tru  
      Tru
  Yngre steinalder    
    hus  
      Om hus og busetnad
Skrivarhelleren
    mat  
     

Jordbruk
Kvifor starta dei med dyrking?
Husdyr i yngre steinalder
Kva nytte hadde dei av husdyra?
Kvar kom husdyra frå?
Kva åt dei?
Om graut og brød
Katten
    folk  
      Korleis såg menneska ut?
Hjernekirurgar i steinalderen
Øtzi - mannen frå Alpane
Skinnarbeid
Klede i yngre steinalder
Båten
    ting  
      Råstoff i yngre steinalder
- skifer
- ryolitt
- Siggjo

Jordruksredskaper

- skaftholøks og hakker
- ard
- sigdar.

Våpen i yngre steinalder

- dolkar
Smykker i yngre steinalder

- ravsmykket frå Herøy
- knappane på Bremangerlandet
- hengesmykket frå Herøy

Keramikk

Sjå teknologi
    grav  
     
Litt om gravlegging
Ravknappar på Bremangerlandet
Gravene i Ruskeneshelleren
Holmefjordmannen
    tru  
      Tru i yngre steinalder
Offerfunn i yngre steinalder
Flintskiver frå yngre steinalder
  Bronsealder    
    hus  
      Hus
Litt om gardstun
Vanskar med å finne att busetnaden
På leit etter busetnaden
Gard og rikdom
    mat  
      Husdyr og korn
Hesten
Fiske, fangst og sanking
Spor etter plogen
Kva åt dei?
    folk  
      Rike og fattige
Familiegrupper
Klede
Båten
    ting  
     
Råstoff
- bronsen
- om smelting og støyping
- bergartar er framleis i bruk

Reiskap
- øks
Våpen
- bronsesverd
- seremoniøkser
- spyd
- dolk

Smykke

- halsringar

- store smykke i beltet
- armringar
- brillespenne

Anna utstyr
- rakekniv og pinsett

- bronselur
- øksar av porfyr

Sjå teknologi
    grav  
      Dei store gravminna
Røyser på Nes
Gåver i døden
Rikt innhald eller heilt tomt?
    tru  
      Tru
Offerfunn
  Jernalder    
    hus  
      Litt om gardshusa
Om andre hus
Fjæremannstufter
Hjartøy
Stølshus
Hellerar
Bygdeborger i tilfelle ufred
Steinslandssåto i Ølen
    mat  
      Kva åt dei?
Kokegrop eller åpen eld?
Lange tradisjonar
Graving, raking, salting, tørking, røyking
    folk  
     
Menneske og samfunn
Keltarane
Romarar og germanarar
Folkevandringar
Merovingarane
Personnamn
Stadnamn
Runeskrift
Båten
    ting  
      Råstoff
- å utvinne jern av myrmalm
- kvar fann dei jernmalm

Reiskap
- jordbruksreiskap av jern
- smedutstyr
- veving
- linhekle
- Oppstadvev
- vevsverd
- eldstål og stein

Våpen

- våpen i eldre jernalder.
- våpen i yngre jernalder.

Smykke
- smykker i eldre jernalder.
- smykker i yngre jernalder.

Anna utstyr
- glas
Sjå teknologi
    grav  
      Gravskikk i jernalder.
Gravrøyser og gravhaugar.
Korleis låg dei døde i røysa eller haugen?
Gravgåver.
    tru  
      Tru
Ofring til gudane
Om Torshammaren og amulettar
Gudenamn
  Vikingtid    
    hus  
     
Litt om gardshusa
Om andre hus
Fjæremannstufter
Stølshus
Hellerar
    mat  
      Jernbeslag på plogen
Gjødsling
Husdyra
    folk  
     
Auke i folketalet
Kva tyder "viking"?
Vikingskipa
Drap og plyndring
Marknadsplassar
Kongen
Norske vikingkongar og jarlar
    ting  
      Våpen og krigerutstyr i vikingtid
- hjelmar og brynje
Smykker
Anna utstyr
- sølvskattar
- pengar
- vekter og lodd
- skriftlege kjelder
- utstyr
- glas
- spel
- trearbeid
- saumutsty
r
    grav  
      Gravgåver
    tru  
      Tru
Verda sett med vikingblikk
Gudeslektene
Torshammaren og andre amulettar
Jotnar, diser og alvar
Gudenamn
Hov
Då kristendomen kom
Kongemakta og kristendomen
  Mellomalder    
    hus  
      Land og by
Byar
Varer frå andre land
Gardar på landsbygda
Lurekalven i Nordhordland
    mat  
      Korn
Ull, hamp og lin
Urter, frukt og bær
Husdyr
Handel
Skipa
"På Lofoten"
Varer frå andre land
Klippfisk og tørrfisk
Handelsforbod
Hansa-forbundet
    folk  
      Kongar i mellomalderen
Borgarkrig
Fredsame tider
Lover
Born i mellomalderen
Lova fortel!
Leiketøy
Svartedauden
Mange pestar
Rike og fattige
Trælar
    ting  
      Råstoff
- skinn, hud, lær, pels
- pergament og papir
- horn og bein
- kleber
- treverk - og om primstaven
- stoff

Reiskap
Våpen
Smykke
- ringar
- pilgrimsmerke

Anna utstyr
- keramikk
- miniatyrkrukker
- musikkinstrument og song
- legenda om St.Sunniva på Selje
- spel
- teljepinnar og runepinnar
    grav  
      Gravskikk
    tru  
      Tru
Kyrkja og kongen
Klosterliv
Reglar for klosterliv
Det finst ulike typar kloster
Nokre kloster på Vestlandet
Legenda om St.Sunniva på Selje
  Søk i database    
      - fornminnebasen
- gjenstandskatalogen
- forhistoriske minne
  Kva er arkeologi?    
      Kva er arkeologi?
Ikkje ta noko med deg!
Tidstavle.
Arkeologen i arbeid:
Registrering og forundersøking
Utgraving.
Teikning og fotografering.
Konservering.
Magasin.
Arkiv
Etterarbeid

Stratigrafi, eller rekkjefølgja til jordlaga.
Typologi, eller om likskap mellom gjenstandar.
14C - metoden.
Strandlinedatering.
Tapes-transgresjon.
Bergkunst.
Teknologi
Båten
  Oppgaver    
      Oppgåver til databasesøk.
Oppgåver til tekstane:
     
  Til læraren    
      Til læraren
Bakgrunn
Oppbygging
Tips til søk i databasar
- tips til søk i Førhistoriske Minne
- tips til søk i Gjenstandskatalogen
- tips til søk i Fornminnebasen
Oppgåver
  Ordliste    
  Om prosjektet    
      Eit prosjekt for skuleborn
Lenker
Kven var med i prosjektet?
Kontakt oss
Prosjektstøtte
Oversyn over innhaldet
Din kommune      
  kommunar i Hordaland fylke    
      - Askøy
- Austevoll

- Bergen
- Bømlo
- Vaksdal
  kommunar i Sogn og Fjordane fylke    
      - Aurland
- Bremanger
  kommunar i Sunnmøre delfylke    
      -Sykkylven