Eldre steinalder 9000 f.Kr. - 4000 f.Kr. Jernalder 500 f. Kr. - 1030 e.Kr. Vikingtid 800 e. Kr. - 1030 e.Kr. Middelalder 1030 e.Kr - 1537 e.Kr. Bronsealder 1800 f.Kr. - 500 f.Kr. Yngre steinalder 4000 f.Kr. - 1800 f.Kr.

vel eit tema