Eit prosjekt for skuleborn
Lenker
Kven var med i prosjektet?
Kontakt oss
Prosjektstøtte
Oversyn over innhaldet

Eit prosjekt for skuleborn.

På Universitetsmuseet finst eit enormt arkivmateriale! Desse arkiva vart oppretta på midt på 1800-talet. No er vi kome langt i arbeidet med å gjere dei store arkiva våre elektronisk tilgjengelege.

Gamle Naboar tek utgangspunkt i desse arkiva. Prosjektet utgjer ein viktig del av satsinga til Universitetsmuseet på formidling av kulturhistorie mot born og unge inn i den nye elektroniske tidsalderen.

Meininga er at skuleborn skal kunne gå rett inn i arkiva våre. Der kan dei sjølve sjå kva som er funne i deira eige lokalsamfunn.