Oppgåver til databasesøk.

Oppgåver til tekstane:
Eldre steinalder.
Yngre steinalder.
Bronsealder.
Jernalder.
Vikingtid.
Mellomalder.

Sjekk deg sjølv - oppgåver til tekstane

Eldre steinalder.

1. Kva slags reiskap brukte dei på jakt?

Dei brukte berre klubber.
Dei hadde noko som likna på gevær.
Dei hadde pil og boge.

2. Kva slags hus hadde dei i eldre steinalder?

Det var så kaldt at dei hadde igloar.
Dei budde mellom anna i telt.
Dei brukte hytter av granbar.

3. Korleis fekk menneska i eldre steinalder tak i flint?

Dei henta det frå flintbrota på Sunnmøre.
Dei henta det på stranda.
Dei henta det ute på Nordsjølandet.

4. Når kom dei første menneska til landet vårt?

Dei kom før siste istid.
Dei kom etter siste istid.
Det har alltid budd folk i landet.

5. Kvifor finn me ikkje att tau, kurver eller skinn frå eldre steinalder?

Dei er graven ut allereie.
Dei er rotna bort.
Dei er for små.

6. Korleis gravla dei sine døde?

Dei rodde dei ut på havet og senka dei der.
Dei vart grave ned i jorda.
Dei vart lagt på toppen av eit høgt fjell.

7. Kva slags materiale var mykje av reiskapane laga av?

Dei var laga av stein.
Dei var laga av aluminium.
Dei var laga av bronse.