Vågehval
Balaenoptera acutorostrata Lacépede

Skjelett nr. 8 og 9.
Finnes i alle verdenshav, helt til iskanten. Langs norskekysten trekker den ofte inn i fjordene. Føden er fisk og krepsdyr. Bardene (270-348 på hver side) er ikke over 23 cm lange, og vanligvis gulhvite eller hvite hos dyr i Nord-Atlanteren. Vågehvalene på den nordlige halvkule er vanligvis mindre enn i sør. Største lengde for hunner fra Barentshavet er 8,5 m, mens hannenes lengde er 7,9 m. Vekten for en 8,5 m lang vågehval anslås til rundt 6,5 tonn.

< HJEM

/ 1Knølhval / 2Seihval / 3-10Finnhval / 4Blåhval / 5-6-11Nebbhval / 7Nordkaper / 8-9Vågehval /
/ 12Spermhval / 14Delfin / 15Nise / 16-23Kvitskjeving / 17-24Kvitnos / 18Spisshval / 19Spekkhogger /
/ 20Narhval / 21Hvithval / 22Grindhval /

Universitetesmuseet i Bergen, laget av Kari KWK 2011