Delfin (vanlig delfin)
Delphinus delphis L.

Skjelett nr. 14.
Utbredt i varmere deler av Atlanterhavet, nord til Irland. Føden er hovedsakelig fisk. En voksen hann kan bli 2,4 m lang og veie omlag 120 kg. Hunnen er noe mindre. Begge kjønn har mellom 40 og 60 tannpar i hver av kjevedelene.

< HJEM

/ 1Knølhval / 2Seihval / 3-10Finnhval / 4Blåhval / 5-6-11Nebbhval / 7Nordkaper / 8-9Vågehval /
/ 12Spermhval / 14Delfin / 15Nise / 16-23Kvitskjeving / 17-24Kvitnos / 18Spisshval / 19Spekkhogger /
/ 20Narhval / 21Hvithval / 22Grindhval /

Universitetesmuseet i Bergen, laget av Kari KWK 2011